Evästeet ja
käyttöehdot

TWP Groupin verkkosivujen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat sinun oikeuttasi käyttää TWP Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”TWP Group”) verkkosivustoja Suomessa. Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja TWP Groupin välillä TWP Groupin verkkosivuston käytöstä.

Selaamalla TWP Groupin verkkosivustoa ymmärrät, että nämä Käyttöehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä ja sitoudut näihin Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa TWP Groupin verkkosivuston käyttö.

TWP Groupilla on oikeus muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista voimassa olevat Käyttöehdot säännöllisesti. TWP Group katsoo sinun hyväksyneen kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja niihin tehdyt päivitykset tai muutokset jatkaessasi tämän verkkosivuston käyttöä. Jos et hyväksy näitä muutoksia tai päivityksiä, sinun tulee lopettaa TWP Groupin verkkosivuston käyttö.

TWP Groupin verkkosivuston kautta pääset myös muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Oikeuteen käyttää näitä muiden yhtiöiden verkkosivustoja sovelletaan muita, kyseisillä verkkosivustoilla olevia käyttöehtoja ja sovelletaan kyseisissä käyttöehtoissa viitattujen maiden lakeja ja muita säädöksiä.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut oikeudet

TWP Group omistaa verkkosivuston ja TWP Group ja sen lisenssinantajat omistavat verkkosivustolla olevat tiedot, materiaalin ja tunnukset. Nämä tiedot ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein, patentti- ja/tai muin omistusoikeuksin ja laeilla.

Hyväksyt vastuusi verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin ja tunnusten luvattoman käytön estämiseksi sekä sitoudut olemaan käyttämättä, kopioimatta, lataamatta, muokkaamatta, esittämättä, siirtämättä, jakamatta tai muilla tavoin hyödyntää TWP Groupin verkkosivustolla olevaa tietoa, materiaalia tai tunnuksia kokonaan tai osittain kaupallisiin tarkoituksiin ilman TWP Groupin etukäteistä kirjallista lupaa tai TWP Groupin tai muun tahon tekijän- tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin.

Ymmärrät, että TWP Groupin verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin tai tunnusten luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta sinulle voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.
TWP Groupin sivustolla olevaa tietoa on sallittua esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, joka ei muulla tavalla riko soveltuvia tekijänoikeus- tai muita lakeja. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita TWP Group ja sen verkkosivusto.

Saat myös tulostaa sivustoista aineistoa kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöösi. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

TWP Groupin verkkosivustolla olevia tiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita TWP Group Oy.

Ymmärrät ja sitoudut siihen, että et poista verkkosivuston tiedoista tai materiaalista kokonaan tai osittain niissä olevia tekijänoikeushuomautuksia tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia.

Evästeet

TWP Group käyttää verkkosivustollaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle eli sinun tietokoneellesi lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita muutkin verkkosivustot käyttävät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa TWP Groupin verkkosivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden ansiosta sinun on helpompi selata TWP Groupin sivustoa. Evästeiden avulla myös kohdennamme sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa.
Jos olet verkkoselaimesi asetuksissa hyväksynyt evästeiden käytön ja käytät sivustoa, hyväksyt myös evästeiden käytön TWP Groupin verkkosivustolla. Voit halutessasi estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista.

Huomioithan, että TWP Groupin verkkosivusto saattaa häiriintyä eikä välttämättä toimi kunnolla, jos estät evästeiden käytön.
TWP Group ei myy ulkopuolisille verkkosivustolta evästeiden avulla sinusta kerättyä tietoa eikä anna tällaista tietoa kolmansien osapuolten, esimerkiksi mainostajien, omaan käyttöön.

Yksityisyyden suoja
TWP Group noudattaa henkilötietojasi kerätessä ja niiden käsittelyssä soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä. TWP Group tähtää siihen, että voit luottaa sinun yksityisyyden suojasi varjeluun ja siihen, että TWP Group käsittelee henkilötietojasi huolellisesti, luottamuksellisesti ja muutenkin laillisesti. Lue lisää siitä, miten TWP Group käsittelee henkilötietojasi TWP Groupin asiakasrekisteriselosteesta.
Sivuston väärinkäyttö

TWP Groupin verkkosivuston tahallinen väärinkäyttö kokonaan tai osittain, mukaan lukien, mutta kuitenkaan rajoittumatta, haitta- tai tuholaisohjelmien kuten virusten, troijalaisten tai matojen kohdistaminen verkkosivustoon sekä muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen tai palvelunestohyökkäykset, on kiellettyä ja lainvastaista. TWP Group ilmoittaa viranomaisille kaikki havaintonsa tällaisesta toiminnasta.

TWP Group ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat edellä mainituista haittaohjelmista tai muusta ilkivallasta, ja jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi TWP Groupin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

Vastuurajoitus ja vahingonkorvaukset

TWP Group tarjoaa sen verkkosivuston ja sillä olevan materiaalin sellaisena kuin se on.

TWP Group pyrkii päivittämään ja ylläpitämään verkkosivustoja niin, että verkkosivustoilla oleva tieto on mahdollisimman virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta sivustoilla saattaa olla virheitä tai puutteita.

TWP Group ei takaa verkkosivustolla olevien tietojen tai materiaalin virheettömyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. TWP ei myöskään takaa, että mahdolliset virheet tai puutteet korjataan. TWP Groupilla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivustoja, sen osia tai niillä olevia tietoja tai muuta materiaalia.

TWP Group ei vastaa siitä, ettei sivustolla oleva tieto tai materiaali on ajantasaista sillä hetkellä, kun vierailet verkkosivustolla. TWP Group suositteleekin, että tarkastat verkkosivustolla olevat tiedot säännöllisin väliajoin.

TWP Group, sen lisenssinantajat, yhteistyökumppanit tai työntekijät eivät vastaa mistään vahingoista, joita TWP Groupin verkkosivuston, niillä olevien tietojen, materiaalin tai ohjelmien käyttäminen missään muodossa kokonaan tai osittain mahdollisesti aiheuttaa.

TWP Group pyrkii varmistamaan, että sen sivustot toimivat keskeytyksettä ja virheettömästi. TWP Group ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivusto on aina keskeytyksettä kokonaan tai osittain saatavilla tai että verkkosivusto toimii ilman mitään teknisiä tai muita ongelmia.

TWP Group ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen verkkosivuston tai muiden sähköisten palveluiden käytöstä, tällaisen käytön estymisestä kokonaan tai osittain tai niihin liittyvistä vahingoista.

Olet yksin vastuussa kaikista toimenpiteistäsi TWP Groupin sivustolla. Käytät verkkosivustoa omasta tahdostasi ja omalla vastuullasi. Otat vastuun mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat TWP Groupin verkkosivustojen selaamisesta. TWP Group ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat TWP Groupin verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien mutta kuitenkaan rajoittumatta sellaisen materiaalin lataamiseen, jonka toiminnollisuudet lisäävät lataus- ja muita kustannuksia. TWP ei myöskään vastaa sinun omista virheistä tai laiminlyönneistä sinulle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

TWP Groupilla on käytössään asianmukaiset menetelmät, joilla pyritään estämään virusten tai muiden haittaohjelmien esiintyminen sivustoilla. TWP Group ei ole vastuussa tietokoneesi asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat. Edellä todetuin tavoin TWP Group ei ota vastuuta siitä, että virukset tai muut haittaohjelmat saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi TWP Groupin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.
TWP Group varaa oikeuden estää pääsyn verkkosivustolle kokonaan tai osittain koska tahansa mistä tahansa syystä.

Linkitys ja kolmansien osapuolien tarjoamat palvelut

TWP Groupin verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä verkkosivuston ulkopuolisille sivustoille tai niiden osille.
Vierailet linkitetyillä sivustoilla tai niiden osilla omalla vastuullasi.

TWP Group ei ole miltään osin vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, päivityksestä tai kyseisillä sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä linkkejä voida pitää ilmaisuna tällaisesta vastuusta tai sen ottamisesta. TWP Group ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tarjotuista tai mainituista tuotteista tai palveluista eikä linkkejä voida pitää tällaisten tuotteiden tai palvelujen suosituksena.

Linkitys TWP Groupin verkkosivustolle on sallittua hyviä tapoja noudattaen edellyttäen, että tällainen linkitys ei ole omiaan aiheuttamaan TWP Groupin maineelle vahinkoa millään tavalla. Linkitys ei myöskään saa olla omiaan luomaan mielikuvaa TWP Groupin yhteistyöstä kolmannen tahon kanssa, mikäli tällaisesta yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu.

Ymmärrät ja suostut siihen, että TWP Group voi koska tahansa peruuttaa tämän linkittämiseen liittyvän suostumuksen ilman erillistä syytä.
Sitoudut siihen, ettet linkitä tai muulla tavalla jaa TWP Groupin verkkosivustolle loukkaavaa, halventavaa tai muutoin laitonta materiaalia tai verkkosivustoja, tai tietoja, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Muuta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näitä Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen ehdoista todettaisiin laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi, tällaisen ehdon katsotaan olevan erotettavissa näistä Käyttöehdoista eikä sen laittomuus, pätemättömyys, mitättömyys tai toimeenpanokelvottomuus siten vaikuta Käyttöehtojen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanoon.